Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Co nového na elektronické desce úřadu - portál edesky.cz

Portál edesky.cz zobrazuje dokumenty vyvěšené na vybraných elektronických úředních deskách. Zejména umožňuje nechat si na email zasílat novinky. Nemusíte pak denně úřední desku úřadu kontrolovat. Jedná se o čistě soukromý projekt, který byl oceněn v soutěži Společně otevíráme data pořádané Fondem Otakara Motejla roku 2014. Můžete zkusit  Výběr pro Město Soběslav . Pokud vás zajímá, co se v projektu děje, sledujte blog.  

Zápis nebo zvukový záznam ZM ??

Zákon o obcích uvádí v § 95, že o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, ve kterém se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Jednací řád soběslavského ZM ještě doplňuje povinnost v zápisu zaznamenat dotazy vznesené na jednání ZM, jména účastníků diskuse a podané návrhy. V minulých obdobích bylo v Soběslavi zvykem stručně uvádět i obsah diskuze. Dnes se zápis zestručňuje s odkazem na existující zvukový záznam.

Pro občana je to však podstatný rozdíl. Dříve stačilo ve vyhledávači zadat to co člověka zajímá a snadno se dostal k projednávané pasáži. Dnes je odkázán na zdlouhavé poslouchání záznamu jednání ZM a to i s případným využitím připraveného “časového obsahu zvukového záznamu”. Vyslechnutí celého jednání ZM není úplně zbytečné, neboť občan získá představu o aktivitě jednotlivých zastupitelů a může příště upravit své volební preference. Nicméně pro praktické použití je to značně nepohodlné, přestože je zveřejňován.

Naštěstí Hlídač státu přišel s řešením. Tím je strojový přepis zvukového záznamu, ve kterém lze vyhledávat a tak rychle najít odkaz na konkrétní místo ve zvukovém záznamu. Přepis je pouze strojový, tedy s určitým počtem chyb. Mnohdy působi spíše úsměvně, přesto ve vyhledávání pomůže. 

Je otázka, zda v seznamu časem najdeme i Soběslav. Databáze Zasedání zastupitelstev.

Participativní rozpočet

Participativní rozpočtování je postup, jak občané či obyvatelé města mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance. V Soběslavi nikdy nebyl použit zejména pro odmítavý postoj starosty.  Nikdy nebyl plán použití veřejných peněz , tedy rozpočet města vytvářen v konsensu všech obyvatel. Nikdy nebyla před prvními úvahami alespoň svolána schůzka všech stran v zastupitelstvu města, stran které zastupují širší část občanů občanů města. Opoziční zastupitelé se s rozpočtem setkávají až při závěrečném schvalování, kdy není moc prostoru prosazovat alternativní návrhy od rady města. Alespoň částečná náprava tohoto postupu, by byla vyčlenění dostatečné částky pro participativní rozpočet a zorganizování celého procesu.

Postup zavedení PaR

O  výhodách se můžete přesvědčit například na webu participativní-rozpočet.cz , odkud je také předchozí obrázek. Rovněž zde najdete obsáhlou metodiku zavedení PaR. Jako příklad může sloužit  zavedení PaR v roce 2020 v Táboře

Veřejné peníze, veřejný kód

Evropská výva k používání GNU General Public Licence o všeho SW, který veřejná správa používá. Překlad brožury PUBLIC MONAY, PUBLIC CODE.

Mapové aplikace

Mnoho dat je možné nejlépe zveřejnit zakreslením do mapy. Například rozvodné sítě elektřiny či telefonů nebo veřejného osvětlení, vody, kanalizace, tepla a mnoho dalších. Mapový server může zobrazit územní plán či rozsah záplavových území. Menší aplikace může zakreslit třeba rozmístění kontejnerů na separovaný odpad nebo plán odklízení sněhu. V ČR je asi nejrozšířenější mapový server Marushka. Je to výkonný a moderní mapový server, poněkud však nákladnější. Pro potřeby menších obcí by postačil UMN Map Server vyvinutý na univerzitě v Minnesotě a založený na Open Source Software. Je tedy pro obce k dispozici zdarma a jeho možnosti jsou srovnatelné s mnohem dražšími komerčními aplikacemi. Jiná a pohodlná možnost je využít Google mapy, jako jsme to zde udělali v případě mapy kontejnerů na separovaný odpad. 


 Navrhovaná Open Source verze mapového serveru UMN

DTMMS

Pro Soběslav jsme zkušebně a zcela zdarma vytvořili na techologii UNM MAP SERVERu mapový server s daty katastru, rozvodných sítí a záplavových území. Město údajně nezískalo souhlas ke zveřejnění od všech poskytovatelů sítí, tak o server neprojevilo zájem. Trochu nás to překvapilo, protože na stránkách města je ke stažení  část územního plánu s výkresem inženýrských sítí ve formátu PDF.  Pro mapy menšího rozsahu je to dostačující metoda, územní plán Soběslavi by si však mapový server zasloužil pro širší možné volby vrstev a  asi možnost přesnějšího zakreslení při větším zvětšení. 

Na svých stránkách také Město provozuje mapový server s převážně turistickými informacemi včetně cyklotras. Škoda, že na mapě nenajdeme informace o zveřejnitelných sítích, o záplavových oblastech, či informace z územního plánu. Takové informace by UMN Map Server snadno zvládl. Nevidím důvod proč používat placené služby, když jsou k dispozici služby zdarma a ještě je příliš nenaplnit daty.  (Popis původně navrhované Open Source iDTMM.)
Rozšiřování transparentních informací by se mělo týkat především Městem ovládaných organizací. Těžko však očekávat, že si transparentní účet zavede například Kulturní dům města Soběslavi, když ho nezavedlo město. I proto je výběr organizace v levém rohu zatím nefunkční.

Podstatným způsobem ovlivňuje transparentní chování radnice způsob zadávání veřejných zakázek. Jen na okraj této problematiky odkazujeme na MANUÁL TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, který vydal Nadační fond Proti korupci. Zaujal nás zde zavedený pojem "jánabráchizmus".

Můžeme se dále inspirovat například u Nového Města na Moravě a doufat ve zveřejnění:
Informace jiných provozovatelů


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu