Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Transparentní účty

V této části nemám co zobrazit, protože Město Soběslav ani žádná jím ovládaná organizace dosud nezavedla ani jeden transparentní účet. Zavedení alespoň jednoho transparentního účtu pro platby faktur navrhuji již od září 2015. RM a zejména předsedkyně finančního výboru však zabránila i pouhému projednání tohoto návrhu. Použila mnoho výmluv a dezinformací. Jedna z dezinformací poukazovala na údajně vysoké hrozící pokuty v miliónech korun. Asi zapomněla, že nemůže vycházet ze zákona o ochraně osobních údajů, neboť celá situace je primárně posuzovaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Poslední výmluva je zvláště pikantní, protože bylo tvrzeno, že už se to řeší. Sám mám transparentní účet a mám přesnou představu jak dlouho zřízení účtu trvá naší pobočce KB. Dokonce jsem musel trochu radit pracovníkům KB v Soběslavi, jak to udělat. Zároveň jsem navrhl centrále KB opravu chyby webové aplikace transparentních účtů, která přece jen nerespektovala osobní údaje majitele účtu. Centrála KB mě poděkovala a chybu bryskně napravila. Další moje návrhy pro zlepšení svých služeb zařadila do databáze námětů. Má asi jiný přístup, než naše Město.  

Prostě, kdo nechce být transparentní, nějaký důvod si najde. Na dokreslení projevovaných obav z transparentních účtů lze uvést, že i ODS má transparentní účet. Asi to vedení našeho Města zapomněli říci.


Jak to dělají v Novém Městě na Moravě najdete zde.  Zdá se, že v NMnM se sankcí nebojí. Od 1. října 2013 NMnM převedlo všechny svoje současné účty na transparentní, to znamená, že všechny bankovní operace jsou veřejně dostupné ze stránek města v obdobném formátu, jako je běžný výpis z účtu. Mají asi 18 transparentních účtů u Komerční banky, jeden transparentní účet u České spořitelny  a jeden  u Sberbank. 


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu