logo OživeníAudit měsíčníku Hláska 2019

Zpracování auditu: Listopad 2019
Zveřejnění auditu 7. ledna 2020
Zpracovatel:
Oživení, o. s., Muchova 13, Praha 6, www.oziveni.cz,
Šárka Trunkátová, sarka.trunkatova@oziveni.cz

Audit vypracovalo sdružení Oživení, které se od roku 1997 zabývají problematikou střetu zájmů, korupcí a transparentností veřejného sektoru.
Jednou z mnoha jejich aktivit je “Hlásná trouba”, které hodnotí radniční noviny. 

Cena auditu a analýzy 5 čísel měsíčníku Hláska byla 15 500,- Kč.
Částka 12 000,- Kč byla hrazena z grantu ministerstva vnitra, 3 500,- Kč bylo uhrazeno z rozpočtu České Pirátské strany. 

Podrobný rozbor obsahu jednotlivých čísel Hlásky najdete na webu Hlásné trouby.

Vlastní text analýzy zde.