Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Smlouvy

Od 1.7.2016 platí zákon č. 340/2015 Sb. zkráceně nazývaný Zákon o registru smluv. Mnozí úředníci však zatím nedostatečně zohledňují, že registr smluv je informačním systémem veřejné správy a metadata smluv do něj vkládaných by měla poskytovat co nejvíce informací pro vyhledání. Představte si, kolik smluv bude v registru za několik let. Je třeba bránit tomu, aby se k velkým zatmívačům, které znáte z billboardů s červenými nosy nepřidávali zatmívači malí, kteří jenom špatně vyplňují formuláře. Zkuste se do registru podívat a uvidíte jak uživatelsky vlídné prostředí vám povinné subjekty vytvořily. 

Tato část stínového webu se dá udělat velmi jednoduše. Jde pouze o usnadnění vstup do registru smluv a vyhledávací formulář.

Vyhledávací systém umožňuje zadat mnoho podmínek. Aby byl výsledek smysluplný, musí ovšem povinné osoby vkládat správná a hlavně úplná metadata. Hlavní pozornost by měla být věnována textovému označení smlouvy. Toto označení by mělo co nejvíce charakterizovat obsah smlouvy. Vyhledávací systém v údaji hledá fulltextově. Zapsání pouze slova "Dodatek", Kupní smlouva nebo Smlouva KDMS elNNKI" či "Smlouva KDMS plKD" opravdu moc občanovi ve vyhledání nepomůže. (Příklady jsou dle registrovaných smluv v Soběslavi z počátku funkce registru.) U smluv zveřejňovaných Kulturním domem naprostá většina smluv nemá vyplněnu hodnotu smlouvy. Smlouvy jsou totiž uzavírány podmíněně, například na 50 procent ceny prodaných vstupenek. Metodika MVČR však říká, že v takovém případě je možné určit hodnotu smlouvy odhadem. Neuvedení této podstatné informace považuji za  sabotování registru. Vyplněny by měla být pokud možno všechna metadata, přestože při zobrazení seznamu smluv se zobrazí jen data v následující hlavičce:

Publikující smluvní strana   Textové označení smlouvy   Hodnota smlouvy   Smluvní strana(y) 

V MÚ Soběslav například zásadně nevyplňuje, kdo smlouvu podepsal a zároveň toto jméno začerní ve smlouvě. Opět je třeba myslet na budoucnost, kdy smlouvy nebude podepisovat současný starosta. Ještě se snad hodí poznamenat, že smlouva má být zveřejněná ve stavu v jakém je v počítači těsně před podpisem. Tedy strojově čitelná a nepodepsaná. Není tedy potřeba začerňovat podpis.  Zásadní pozornost musí být věnována textovému označení smlouvy. Mělo by vyjadřovat o co ve smlouvě skutečně jde. Uvedení například pouze "Kupní smlouva" je  spíše výsměchem celému systému. Co asi jde z takových informací vyhledat ???? 

Ve vydané metodice se například píše: "Za uveřejněnou se považuje toliko smlouva v otevřeném a strojově čitelném formátu společně s povinnými metadaty. Bez uveřejnění povinných metadat se smlouva nepovažuje za uveřejněnou podle zákona o registru smluv se všemi negativními následky, které zákon s neuveřejněním spojuje, jako je neúčinnost smlouvy nebo její zrušení. (platí od 1.7.2017) Metadata jsou tak vedle požadavku na otevřený a strojově čitelný formát klíčovou skutečností pro aplikaci zákona o registru smluv. Povinnými metadaty jsou identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy a datum uzavření smlouvy. ....

Zvýšená pozornost se musí věnovat tomu, aby v registru smluv byly zveřejněny všechny dokumenty, které jsou nedílnou částí smlouvy. 

Velkou výhodou systému je, že výsledek vyhledání si můžete stáhnout jako data vmls a tak je lze poměrně jednoduše zkontrolovat.

Připravil jsem odkazy na rychlé vyhledání smluv některých organizací.:

Zkuste si výběr změnit včetně doplněním dalších podmínek nebo i změnou IČa. Počítejte s tím, že Město mnohdy investuje i do společností jím ovládaných. Tedy například smlouvu na opravu fasády školy nehledejte na IČO školy, ale Města. Zajímavou možností je, zaregistrovat se na www.hlidacsmluv.cz a nechávat si posílat upozornění na každou novou smlouvy splňující zadaná kritéria. Hlídač smluv zároveň upozorní na nedostatky ve vyplnění. 


Jak to dělají v Novém Městě na Moravě najdete zde. Již od roku 2014 může kdokoliv na internetu nahlédnout do smluv, které město uzavírá. Smlouvy byly průběžně zveřejňovány na Portálu veřejné správy. Město tím učinilo další krok ke zvýšení transparentnosti své činnosti. Dále zveřejňuje veškeré smlouvy, které uzavírá, ne jen ty, které spadají do zákonné povinnosti.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu