Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Klikací rozpočty

Těžko věřit tomu, že Město Soběslav do roku 2014 nezveřejňovalo na svých stránkách platné rozpočty, ačkoliv mu to zákon jednoznačně přikazoval. Zveřejňovalo jen schválený návrh rozpočtu, bez toho, že by uvádělo rozpočtové změny provedené během roku. Většinu roku byl tak zveřejněný vlastně neplatný rozpočet.

ÚZEMNÍ MONITOR

Od roku 2010 naplňuje Město klikací rozpočet se čtvrtletní aktualizací v systému Územního Monitoru provozovaného MFČR. Klikací nebo rozklikávací rozpočet je nejpřehlednější způsob informování veřejnosti o části financí Města a městem ovládaných organizací. Není ovšem klikací rozpočet jako klikací rozpočet. Kromě rozdílné grafiky jde zejména o to, do jaké úrovně se rozpočet rozbaluje a jaké doprovodné informace obsahuje. Pro veřejnou kontrolu výdajů, je vhodné ne-li nutné, aby se rozpočet rozbalil až do detailu přijaté faktury. 

Takový je rozpočet používaný v Novém Městě na Moravě navržený firmou Internetstream s.r.o. Proto jsem tuto firmu doporučoval i Městu Soběslav ve studii Transparentní radnice jako nejlepší a i ekonomicky výhodnou verzi.  Pan starosta Bláha a paní předsedkyně finančního výboru Krejčová na mé doporučení Nové Město na Moravě navštívili a vrátili se bohužel se zcela opačným názorem, než prezentuje starosta NMnM. Mou studii pak ZM odmítlo i projednat s odůvodněním, "že už se to řeší".  A jak se to řeší?

RM šla vlastní cestou a zvolila asi nejhorší možnou variantu a zastupitelstvo jí 15:4 schválilo. Doporučila zastupitelstvu koupit klikací rozpočet od firmy Galileo corporation, firmy která vytvořila současnou variantu městských stránek. Volba by se zdála celkem přirozená, pokud by toto řešení nebylo horší než zdarma používaný územní Monitor MFČR.  

Soběslavské pojetí klikacího rozpočtu zde

Rozklikávání je pouze podle odvětvového členění rozpočtu. Větší podrobnosti se občan nedokliká. Ani řešení s neustálým překreslováním stránky není uživatelsky přívětivé.

Ukázka klikacích rozpočtů a dalších ekonomických informací, které Město Soběslav má, aniž o tom ví.

Na rozdíl od v podstatě primitivního prohlížeče firmy Galileo, umí monitor MFČR v oblasti rozklikávací rozpočet zobrazit druhový rozpočet pro příjmy i výdaje, odvětvový rozpočet pro výdaje i souhrnný rozpočet. Dále umí  sestavit rozpočet s položkami podle výběru uživatele a třeba porovnat rozpočet různých obcí. Tím výčet analytických možností Monitoru systému zdaleka nekončí. V obou systémech však není doplněna vazba na přijaté faktury. Nicméně pro rychlou orientaci v rozpočtu je Monitor postačující. Umožňuje i stáhnutí rozpočtu ve formátu PDF. Jeden z příkladů s daty Soběslav do 30.9.2016 zde. Důležité je, že aplikace uvádí i základní ekonomické informace organizací Městem ovládaných.  

Závěr je jednoduchý: pořízení klikacího rozpočtu od firmy Galileo corporation bylo zbytečné a ani Územní Monitor neřeší vše. Je možné se zamyslet nad tím, proč Město nepropaguje podrobnější systém pro větší informovanost veřejnosti, když o něm ví. 

Kuriózně působí prohlášení tajemníka pana Brylla na nedávném zasedání zastupitelstva. Řekl, že neví o tom, že na webu Města Soběslav je rozklikávací rozpočet. Také rozhodování jak RM tak FV a následně i ZM bylo ovlivněno touto fatální nevědomostí a to přesto, že jsem jim tuto informaci mnohokrát poskytl. Odkaz se skrýval pod názvem "Rozpočty města - Výkazy o hospodaření města 2014, 2015". Nyní na městských stránkách o rozpočtu je v celkem výrazném odkazu. Škoda, že nerespektuje ministerstvem doporučený způsob zobrazení. To by vypadal následovně : 

Použití programu MONITOR na vlastních stránkách

Stránka demonstruje jak snadno by MÚ Soběslav mohl vložit aplikaci Monitor MF ČR do svých stránek. Na první pohled jsou zobrazena jen základní data. K dalšíme údajům se dostanete kliknutím na tlačítko DETAILMůžete vybrai i ovládané organizace, snadno přepínat mezi jednotlivými léty, volit výkazy účetních uzávěrek, volit z mnoha typů klikacích rozpočtů. (Přímý odkaz na rozpočty zde.) V detailním pohledu jsou také k dispozici nástroje Analýza a Datový katalog. Podrobně je zpracovaná Metodika (jeden z odkazů pod detailní stránkou). Doplňkové informace se ukáží při najetí myši na jednotlivý grafický nebo textový objekt. Zkuste si kompletnost tohoto systému porovnat s prohlížečem Galileo, který si Rada města Soběslav na ZM vynutila.

Soběslav se ekonomicky účastní i svazku obcí Soběslavsko. I tyto informace najdete v MONITORU.
Zkuste monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/71204156


Jak to dělají v Novém Městě na Moravě najdete zde.  Podstatné je zejména to, že klikací rozpočty jsou zveřejněny nejen pro Město, ale pro všechny městem ovládané organizace. Už se těším, že někdy v Soběslavi uvidím zveřejněný rozklikávací rozpočet Správy města Soběslav, Kulturního domu, či Mateřské školky. Už se to přece řeší.  


SUPERVIZOR


Ve studii jsem jako druhou a zároveň nejlevnější možnost klikacího rozpočtu doporučil program Supervizor. Jde o systém vytvořený a zdarma šířený MFČR. Program se zaměřuje na vizualizaci přijatých faktur a jejich začlenění do rozpočtu, což je právě oblast pro veřejnou kontrolu nejzajímavější. Aplikace Supervizor získala 1. místo v soutěži Společně otvíráme data 2015 pořádanou Fondem Otakara Motejla. 

Na jednání RM (viz zápis) paní radní a předsedkyně Finančního výboru špatně ohodnotila Supervizor a nedoporučila jeho zavedení a to i přesto, že na MFČR jí vysvětlili  výhody zavedení Supervizoru a nabídli pomoc při jeho zavedení. Dále jí seznámili s vývojem rozšířené verze Supervizor+, která bude v dostupná pravděpodobně v únoru 2017. Podle zápisu Finančního výboru paní radní tuto informaci zredukovala na pouhé konstatování, "že příprava Supervizoru+ je teprve v začátku a a není evidentní datum možné využitelnosti ". O stávající funkční verzi se nezmínila a doporučila zakoupit zbytečný program Galileo. O důvodech tohoto konání nechci spekulovat. 

Nový systém připravovaný v rámci spolku Otevřená města vychází ze Supervizoru a bude postupně rozšiřován na podstatně širší záběr, postihne i vedlejší hospodářskou činnost a finanční toky probíhající mimo rozpočet města. Zejména se bude zabývat financováním investičních akcí včetně akcí překračujících roční období atd.


CityVizor


Doba pokročila a 6.9.2017 skončil ověřovací provoz zatím nejrozsáhlejšího veřejného informačního systému pro obce z dílny MFČR - systému CityVizor. Je tedy doba, kdy se může přidat i Soběslav. Není nutné měnit zavedený systém evidence. Zapojení se do aplikace je zdarma a jediné, co musí město a organizace vládané městem udělat, je vyexportovat data ze svého účetního systému. (Kdyby snad jednotlivé účetní systémy ve městě používané nedokázaly exportovat data ve standardu Gordic, jistě by pracovníci MFČR dokázali poradit, jak to udělat. )

Z uveřejněných informací o aplikaci vyjímám: 

Aplikace Cityvizor je postavená na otevřených datech o hospodaření měst a obcí. Cílem projektu je nabídnout městům a obcím jednoduchou možnost vizualizovat data o hospodaření a dát je do kontextu takovým způsobem, aby byla srozumitelná pro širší veřejnost. Využití aplikace je nabízeno zdarma každému městu nebo obci, které projeví zájem se zapojit. Je postavena na principu sdílené služby a provoz zajištuje spolek Otevřených měst. Aplikace byla vyvinuta pracovníky Ministerstva financí. Vývoj probíhal v odboru 47 – Centrální harmonizační jednotka pod záštitou náměstka pro řízení sekce 04 – Finanční řízení a audit Tomáše Vyhnánka.

Hlavní přínosy aplikace:

Ukázka použití v Novém Městě na Moravě

Pokud chcete aby se zapojila i naše obec, řekněte to vedení města Soběslav, nebo napište na adresu cityvizor@otevrenamesta.cz a administrátor projektu se ozve příslušné osobě. Můžete napsat i zastupitelům za Piráty, aby se pokusili tuto záležitost prosadit. Snaha přehledně předávat data občanům by snad měla být v zájmu všech zastupitelů. 

Nebo ne?? 

A jak to vidí poslanec?


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu