Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Klikací rozpočty

Těžko věřit tomu, že Město Soběslav do roku 2014 nezveřejňovalo na svých stránkách platné rozpočty, ačkoliv mu to zákon jednoznačně přikazuje. Zveřejňovalo jen schválený návrh rozpočtu, bez toho, že by uvádělo rozpočtové změny provedené během roku. Většinu roku byl tak zveřejněný vlastně neplatný rozpočet.

ÚZEMNÍ MONITOR

Od roku 2010 zveřejňuje Město klikací rozpočet se čtvrtletní aktualizací v systému Územního Monitoru provozovaného MFČR. Klikací nebo rozklikávací  rozpočet je nejpřehlednější způsob informování veřejnosti o části financí Města a městem ovládaných organizací. Není ovšem klikací rozpočet jako klikací rozpočet. Kromě rozdílné grafiky jde zejména o to, do jaké úrovně se rozpočet rozbaluje. Není žádoucí, aby se rozbalovala struktura platů případně mezd, či sociální výdaje s osobními údaji.  Pro veřejnou kontrolu výdajů, je vhodné ne-li nutné, aby se rozpočet rozbalil až do detailu přijaté faktury. Takový je rozpočet používaný v Novém Městě na Moravě navržený firmou Internetstream s.r.o. Proto jsem tuto firmu doporučoval i Městu Soběslav ve studii Transparentní radnice jako nejlepší a i ekonomicky výhodnou verzi.  

Bohužel tuto studii ZM odmítlo i jen projednat s odůvodněním, "že už se to řeší".  A jak se to řeší?

RM šla vlastní  cestou a zvolila asi nejhorší možnou variantu a zastupitelstvo jí 15:4 schválilo. Doporučila zastupitelstvu koupit klikací rozpočet od firmy Galileo corporation, firmy která vytvořila současnou variantu městských stránek. Volba by se zdála celkem přirozená, pokud by Město již od roku 2010 nepoužívalo řešení mnohem lepší a to zmíněný územní Monitor. Zvolená vizualizace rozpočtu se asi nebude příliš lišit od řešení použitého i v obci Kožlany. Rozklikávání je pouze podle odvětvového členění rozpočtu a je jen třístupňové. Větší podrobnosti se občan nedokliká. Na rozdíl od v podstatě primitivního prohlížeče firmy Galileo, umí monitor MFČR v oblasti rozklikávací rozpočet zobrazit druhový rozpočet pro příjmy i výdaje, odvětvový rozpočet pro výdaje i souhrnný rozpočet. Dále umí  sestavit rozpočet s položkami podle výběru uživatele a třeba porovnat rozpočet různých obcí. Tím výčet analytických možností Monitoru systému zdaleka nekončí. V obou systémech však není doplněna vazba na přijaté faktury. Nicméně pro rychlou orientaci v rozpočtu je Monitor postačující. Umožňuje i stáhnutí rozpočtu ve formátu PDF. Jeden z příkladů s daty Soběslav do 30.9.2016 zde

Závěr je jednoduchý: pořízení klikacího rozpočtu od firmy Galileo corporation je zbytečné a ani Územní Monitor neřeší vše. Je možné se zamyslet nad tím, proč Město nepropaguje podrobnější systém pro větší informovanost veřejnosti. 

Kuriózně působí prohlášení tajemníka pana Brylla na nedávném zasedání zastupitelstva. Řekl, že neví o tom, že na webu Města Soběslav je rozklikávací rozpočet. Také rozhodování jak RM tak FV a následně i ZM bylo ovlivněno touto fatální nevědomostí a to přesto, že jsem jim tuto informaci mnohokrát poskytl. Odkaz se skrývá pod názvem "Rozpočty města - Výkazy o hospodaření města  2014, 2015". To že 15.12.2016 chybí odkaz rok 2016 je jen ukázka pravé transparentnosti MÚ Soběslav. Jak parádně by to mohlo fungovat vidíte na následujícím odkazu.  

Ukázka klikacích rozpočtů a dalších ekonomických informací, které Město Soběslav má, aniž o tom ví.


Jak to dělají v Novém Městě na Moravě najdete zde.  Podstatné je zejména to, že klikací rozpočty jsou zveřejněny nejen pro Město, ale pro všechny ovládané organizace. Už se těším, že někdy v Soběslavi uvidím zveřejněný rozpočet Správy města či Mateřské školky. Už se to přece řeší.  


SUPERVIZOR

Ve studii jsem jako druhou a zároveň nejlevnější možnost klikacího rozpočtu doporučil program Supervizor. Jde o systém vytvořený a zdarma šířený MFČR. Supervizor není úplným rozklikávacím rozpočtem. Zaměřuje se na vizualizaci přijatých faktur a jejich začlenění do rozpočtu, což je právě oblast pro veřejnou kontrolu nejzajímavější. Aplikace Supervizor získala 1. místo v soutěži Společně otvíráme data 2015 pořádanou Fondem Otakara Motejla. 

Vlastní řešení doporučované  RM vychází z demagogického hodnocení Supervizoru. Na MFČR vysvětlili paní radní a předsedkyni Finančního výboru výhody zavedení Supervizoru a nabídli pomoc při jeho zavedení. Dále jí seznámili s vývojem rozšířené verze Supervizor+, která bude v dostupná pravděpodobně v únoru 2017. Podle zápisu Finančního výboru paní radní tuto informaci zredukovala na pouhé konstatování, "že příprava Supervizoru+ je teprve v začátku a a není evidentní datum možné využitelnosti ". O stávající funkční verzi se nezmínila a doporučila zakoupit zbytečný program Galileo. O důvodech tohoto konání nechci spekulovat. 

Možná se pokusím zprovoznit Supervizor na tomto webu. Následně požádám Město podle Zákona 106/1999 Sb. o potřebná data. Specifikaci dat jsem obdržel od MFČR s ujištěním, že by je MÚ Soběslav měl umět připravit.  

Systém SUPERVIZOR Soběslav <----- Připravuje se.

Nový systém připravovaný v rámci spolku Otevřená města vychází ze Supervizoru a bude postupně rozšiřován na podstatně širší záběr, postihne i vedlejší hospodářskou činnost a finanční toky probíhající mimo rozpočet města. Zejména se bude zabývat financováním investičních akcí včetně akcí překračujících roční období atd. Jakmile bude systém v provozu, informace doplním. Pilotní zavedení na Praze 7 se předpokládá cca v únoru 2017.


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu