Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Návrh internetové digitální technické mapy města - iDTMMS

Návrh internetově dostupné digitální technické mapy města Soběslav byl vytvořen na podkladě Open Source UMN Mapového Serveru. Naplněn byl ukázkovými daty města Soběslav. Měl sloužit k ověření možnosti orientačního vystavení mapových dat DTMMS na internetu pomocí svobodného software, tedy prakticky zdarma. Server byl krátkodobě provozován na hardware sdružení RETIS Skála Král. Ukázalo se, že pouze za cenu provozu serveru, lze občanům poskytnout náhled do mapových dat udržovaných Městem Soběslav. 

Provoz zkušební verze byl bohužel zastaven, proto se v mapovém okně již žádné mapy neobjevují. Zůstalo jen ovládání.

Ovládání

Mapu lze ovládat mnoha běžnými způsoby. Horní levý panel umožňuje posunovat mapou a nastavit její zvětšení. Dolní levý panel určuje chování myši. Implicitně zapnuta první ikona - uchopení myší. Při držení levého tlačítka lze pomocí myši posunout mapu, dvojklikem zvětšit nebo zvětšovat či zmenšovat rozlišení kolečkem. Druhá ikona umožňuje označit box nového rozsahu mapy. Pravý vysouvací panel umožňuje volit jednotlivé vrstvy. Je vhodné volit překryvné vrstvy až po vymezení výřezu mapy. Systém tak reaguje rychleji. Prakticky všechny vrstvy jsou dostupná až po dosažení určitého rozlišení. Vpravo dole se zobrazují souřadnice myši.

Jednotlivé vrstvy použité v návrhu

Počet vrstev bylo možné dále rozšiřovat například směrem k zobrazení územního plánu, cyklostezek, plánu svozu odpadků, plánu úklidu sněhu a mnoho dalšího. Městu se bohužel nepovedlo dojednat možnost poskytnutí dat od všech provozovatelů sítí, tak by musel být rozsah sítí redukován. Některým městům se to kupodivu povedlo. Poskytnutá data jsou vždy pouze informativní, oficiální údaje o sítích by si stejně musel zájemce znovu vyžádat u jejich správců. I redukovaná verze by však poskytovala mnoho cenných informací.

Použitá technologie - UNM Map Server - svobodný software

Implementace Open Source mapového software UNM Map Server vyvinutého na Universitě Minnesota společně s ovládáním Java programy Open Layers. Je to jeden z nejrozšířenějších volných mapových produktů a jeho funkčnost je více než dostatečná. Server může zpracovávat vektorová i rastrová data souborově i databázově uložená. Jeho možnosti obvykle přesáhnou běžné potřeby.
Petr Král


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu