Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Radniční periodikum Hláska

Radniční periodika jsou obecně problém, protože jsou vydávána za veřejné peníze a pod veřejnou autoritou, ale přitom jejich obsah bývá cenzurován ve prospěch aktuálního vedení samosprávy, která má vydávání periodika na starost.

Hláska by měla usilovat o to, aby byla zdrojem informací pro svobodné utváření názorů občanů na chod samosprávy. Měla by zvyžovat možnost občanů participovat na správě místních veřejných záležitostí. Musí podporovat svobodnou soutěž politických stran a hnutí. Podle paragrafu 4a tiskového zákona mají zastupitelé právo na přiměřený prostor v periodiku k vyjádření svých názorů ohledně samosprávy. Nikdo nesmí tolerovat cenzuru při tvorbě jejího obsahu. Jediným řešením je stanovit úplnou neslučitelnost exekutivních funkcí na samosprávě (starosta, radní, ...) s konečným rozhodnutím o obsahu periodika.

Důležité je zejména:

 Sestavil Petr Král s využitím Manuálu pro dobré radniční  periodikum od Martina Kameníka a Oldřicha Kužílka.
Vydalo Oživení , o.s. v rámci projektu Hlásná trouba. Celý manuál zde.

naTelefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu