Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Soběslavské radniční periodikum Hláska

Radniční periodika jsou obecně problém, přestože jsou vydávána za veřejné peníze a pod veřejnou autoritou, bývá jejich obsah cenzurován ve prospěch aktuálního vedení samosprávy, která má vydávání periodika na starost. Je používán dvojí metr. Pokud už je opoziční  článek vydán, je k němu připojen komentář vedení, kdežto články vedení města nejsou předem podrobeny názoru opozice. To je však projevem cenzury.

Hláska jako radniční zpravodaj města Soběslavi by měla usilovat o to, aby byla zdrojem informací pro svobodné utváření názorů občanů na chod samosprávy. Měla by zvyšovat možnost občanů participovat na správě místních veřejných záležitostí. Musí podporovat svobodnou soutěž politických stran a hnutí. Podle paragrafu 4a tiskového zákona mají zastupitelé právo na přiměřený prostor v periodiku k vyjádření svých názorů ohledně samosprávy. Nikdo nesmí tolerovat cenzuru při tvorbě jejího obsahu. Jediným řešením je stanovit úplnou neslučitelnost exekutivních funkcí na samosprávě (starosta, radní, ...) s konečným rozhodnutím o obsahu periodika.

Důležité je zejména:

Audit  měsíčníku Hláska 2019

Audit měsíčníku vypracovalo sdružení Oživení, které se od roku 1997 zabývají problematikou střetu zájmů, korupcí a transparentností veřejného sektoru.
 Jak to u nás dopadlo asi nejlép popsal pan Kozlíček. Jiné příklady lze nají ze stejného zdroje: Jak Hláska opět strhla pekelnou váhu.

 Sestavil Petr Král s využitím Manuálu pro dobré radniční  periodikum od Martina Kameníka a Oldřicha Kužílka.
Vydalo Oživení , o.s. v rámci projektu Hlásná trouba. Celý manuál zde.

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu