Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Radniční periodikum Hláska

Radniční periodika jsou obecně problém, protože jsou vydávána za veřejné peníze a pod veřejnou autoritou, ale přitom jejich obsah bývá cenzurován ve prospěch aktuálního vedení samosprávy, která má vydávání periodika na starost. Je používán dvojí metr. Pokud už je opoziční  článek vydán, je k němu připojen komentář vedení, kdežto články vedení města nejsou předem podrobeny názoru opozice. To je však projevem cenzury.

Hláska jako radniční zpravodaj města Soběslavi by měla usilovat o to, aby byla zdrojem informací pro svobodné utváření názorů občanů na chod samosprávy. Měla by zvyšovat možnost občanů participovat na správě místních veřejných záležitostí. Musí podporovat svobodnou soutěž politických stran a hnutí. Podle paragrafu 4a tiskového zákona mají zastupitelé právo na přiměřený prostor v periodiku k vyjádření svých názorů ohledně samosprávy. Nikdo nesmí tolerovat cenzuru při tvorbě jejího obsahu. Jediným řešením je stanovit úplnou neslučitelnost exekutivních funkcí na samosprávě (starosta, radní, ...) s konečným rozhodnutím o obsahu periodika.

Důležité je zejména:

 Sestavil Petr Král s využitím Manuálu pro dobré radniční  periodikum od Martina Kameníka a Oldřicha Kužílka.
Vydalo Oživení , o.s. v rámci projektu Hlásná trouba. Celý manuál zde.

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu