Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Zveřejňování faktur

Mnohá Města pravidelně zveřejňují přijaté i vydané faktury přímo z účetnictví. Většinou formou PDF dokumentu nebo jaka Open Data například ve formátu CSV. Je to téměř zdarma a zejména datové forma umožňuje zájemci data dále zpracovávat i za delší období. Pravidelné publikování seznamů faktur je třeba považovat za vhodný doplněk k rozklikávacímu rozpočtu. Příkladem může být Město Hodonín, i když od roku 2017 zveřejňuje faktury jen v rozklikávacím rozpočtu.  

Prohlížení seznamu faktur MÚ v Soběslavi z let 2010-2015

V tomto rychle vytvořeném jednoduchém informačním systému by měly být všechny faktury zaplacené Městem Soběslav v období 2010 - 2015. Město Soběslav poskytlo data pro tento seznam na základě žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. Více popisu zde.

Výběr dodavatele dle ABC > 5000000 Kč

IČ - DodavatelFakturovánoZaplaceno
42360412 - Chališ Tábor 2542295125422951
47239484 - JIHOSTAV s.r.o. Soběslav 55402585540258
70509573 - Karel Kovář Soběslav 51273315127331
26050226 - KAVEX Bohemia,s.r.o. Plan 1419503914195039
63146410 - REVAK a.s. Litoměřice 54540855454085
61459364 - RUMPOLD s.r.o. Tábor 2706899427068994
61860476 - Sodexo Pass ČR a.s. Praha 52492485249248
45021309 - Spilka a Říha s.r.o. Sobě 134787258134787258
26029987 - Správa města Soběslavi 7133852671338526
60838744 - STRABAG a.s. Soběslav 4036459140364591
18321119 - TIP N+V, Soběslav 66062906606290
28155254 - TIP-N+V s.r.o. Soběslav 84672618467261
14504456 - VIALIT Soběslav 72328967232896

Seznam dodavatelů s celkovým objemem nad:   Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu