Rozpoèty

Úèty

Smlouvy

Faktury

Další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Prohlížení seznamu faktur MÚ v Sobìslavi z let 2010-2015

V tomto rychle vytvoøeném jednoduchém informaèním systému by mìly být všechny faktury zaplacené Mìstem Sobìslav v období 2010 - 2015. Mìsto Sobìslav poskytlo data pro tento seznam na základì žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. (Výbìr faktur je proveden dle IÈ. Název se mùže lišit pokud je dodavatel veden pod více názvy. Èástka Zaplaceno uvedena jen pokud se liší od fakturované.)

Vypis faktur pro 60193336. Kliknutím vyhledat v ARES.

Rok/P.è.DodavatelDošlaSplatnáZaplacenáFakt./Zaplaceno
2010/21Telefónica 02 CR a.s.25.1.201029.1.201025.1.20105 871 Kè
2010/28Telefónica 02 CR, a.s.25.1.201015.1.201015.1.201026 010 Kè
2010/32Telefónica 02 CR a.s.25.1.20102.2.201026.1.20101 Kè
2010/84Telefónica 02 CR, a.s.10.2.20109.3.20105.3.201090 Kè
2010/89Telefónica 02 CR, a.s.15.2.201016.2.201016.2.201027 922 Kè
2010/103Telefónica 02 CR a.s.22.2.20101.3.201023.2.20106 896 Kè
2010/117Telefónica 02 CR a.s.26.2.20105.3.20101.3.20101 Kè
2010/163Telefónica 02 CR, a.s.15.3.20106.4.20102.4.201097 Kè
2010/164Telefónica 02 CR, a.s.17.3.201016.3.201016.3.201026 397 Kè
2010/180Telefónica 02 CR a.s.19.3.201029.3.201023.3.20106 475 Kè
2010/192Telefónica 02 CR a.s.23.3.201027.3.201025.3.20101 Kè
2010/252Telefónica 02 CR, a.s.15.4.201016.4.201016.4.201028 381 Kè
2010/261Telefónica 02 CR, a.s.15.4.201010.5.20103.5.201097 Kè
2010/267Telefónica 02 CR a.s.19.4.201029.4.201021.4.20106 178 Kè
2010/283Telefónica 02 CR a.s.26.4.20103.5.201028.4.20101 Kè
2010/324Telefónica 02 CR, a.s.13.5.201014.5.201014.5.201025 636 Kè
2010/353Telefónica 02 CR, a.s.18.5.20109.6.20104.6.201097 Kè
2010/356Telefónica 02 CR a.s.21.5.201029.5.201021.5.20106 122 Kè
2010/365Telefónica 02 CR a.s.25.5.20102.6.201026.5.20101 Kè
2010/425Telefónica 02 CR, a.s.16.6.201016.6.201016.6.201024 738 Kè
2010/444Telefónica 02 CR, a.s.16.6.20107.7.20102.7.201093 Kè
2010/448Telefónica 02 CR a.s.18.6.201029.6.201022.6.20107 449 Kè
2010/462Telefónica 02 CR a.s.24.6.20103.7.201025.6.20101 Kè
2010/517Telefónica 02 CR, a.s.9.7.20107.8.20103.8.201096 Kè
2010/520Telefónica 02 CR, a.s.19.7.201016.7.201016.7.201026 306 Kè
2010/534Telefónica 02 CR a.s.19.7.201029.7.201026.7.20107 442 Kè
2010/545Telefónica 02 CR a.s.20.7.20102.8.201027.7.20101 Kè
2010/594Telefónica 02 CR, a.s.11.8.20105.9.20101.9.201096 Kè
2010/599Telefónica 02 CR, a.s.16.8.201016.8.201016.8.201022 719 Kè
2010/616Telefónica 02 CR a.s.23.8.201029.8.201023.8.20106 622 Kè
2010/623Telefónica 02 CR a.s.25.8.201027.8.201026.8.20101 Kè
2010/657Telefónica 02 CR, a.s.8.9.20103.10.20101.10.201069 Kè
2010/666Telefónica 02 CR, a.s.14.9.201016.9.201016.9.201025 698 Kè
2010/687Telefónica 02 CR a.s.22.9.201029.9.201024.9.20106 327 Kè
2010/696Telefónica 02 CR a.s.22.9.20103.10.201024.9.20101 Kè
2010/747Telefónica 02 CR, a.s.11.10.20104.11.20101.11.201048 Kè
2010/752Telefónica 02 CR, a.s.14.10.201015.10.201015.10.201026 898 Kè
2010/781Telefónica 02 CR a.s.21.10.201029.10.201022.10.20105 607 Kè
2010/789Telefónica 02 CR a.s.26.10.201027.10.201027.10.20101 Kè
2010/847Telefónica 02 CR, a.s.18.11.201016.11.201016.11.201025 973 Kè
2010/856Telefónica 02 CR, a.s.18.11.20103.12.20101.12.201048 Kè
2010/862Telefónica 02 CR a.s.18.11.201023.11.201022.11.20105 848 Kè
2010/881Telefónica 02 CR, a.s.29.11.201030.11.20108.12.2010-186 Kè
2010/885Telefónica 02 CR a.s.29.11.20103.12.201030.11.20101 Kè
2010/932Telefónica 02 CR, a.s.14.12.201016.12.201016.12.201026 363 Kè
2010/935Telefónica 02 CR, a.s.14.12.201017.12.201014.12.201048 Kè
2010/962Telefónica 02 CR a.s.16.12.201030.12.201017.12.20105 799 Kè
2010/978Telefónica 02 CR a.s.22.12.20103.1.201122.12.20101 Kè
2010/981Telefónica 02 CR, a.s.22.12.201023.12.201019.1.2011-821 Kè
2010/1006Telefónica 02 CR, a.s.31.12.201014.1.201114.1.201123 519 Kè
2010/1007Telefónica 02 CR, a.s.31.12.201021.1.201119.1.201137 Kè
2011/35Telefónica 02 CR a.s.31.1.20112.2.201131.1.20111 Kè
2011/36Telefónica 02 CR a.s.31.1.201128.1.201131.1.20114 767 Kè
2011/61Telefónica 02 CR a.s.9.2.201118.2.201110.2.20111 Kè
2011/62Telefónica 02 CR a.s.9.2.201118.2.201110.2.20113 403 Kè
2011/71Telefónica 02 CR, a.s.9.2.20115.3.201125.2.201147 Kè
2011/75Telefónica 02 CR, a.s.14.2.201116.2.201116.2.201128 019 Kè
2011/105Telefónica 02 CR a.s.28.2.201128.2.201128.2.20111 800 Kè
2011/128Telefónica 02 CR, a.s.9.3.201117.3.201115.3.2011110 Kè
2011/133Telefónica 02 CR a.s.9.3.201118.3.201115.3.20111 Kè
2011/144Telefónica 02 CR, a.s.14.3.201116.3.201116.3.201125 097 Kè
2011/149Telefónica 02 CR a.s.14.3.201118.3.201115.3.20118 Kè
2011/150Telefónica 02 CR a.s.14.3.201118.3.201115.3.20114 085 Kè
2011/224Telefónica 02 CR a.s.11.4.201118.4.201118.4.20115 424 Kè
2011/228Telefónica 02 CR a.s.11.4.201118.4.201118.4.2011511 Kè
2011/235Telefónica 02 CR, a.s.13.4.201118.4.201118.4.201115 Kè
2011/238Telefónica 02 CR, a.s.18.4.201115.4.201120.4.201128 412 Kè
2011/239Telefónica 02 CR a.s.18.4.201118.4.201118.4.20111 Kè
2011/301Telefónica 02 CR a.s.9.5.201118.5.201116.5.20111 341 Kè
2011/302Telefónica 02 CR a.s.9.5.201118.5.201116.5.20114 473 Kè
2011/305Telefónica 02 CR a.s.9.5.201118.5.201116.5.20111 Kè
2011/306Telefónica 02 CR, a.s.9.5.201116.5.201116.5.201124 440 Kè
2011/314Telefónica 02 CR, a.s.10.5.201119.5.201117.5.201115 Kè
2011/322Telefónica 02 CR a.s.16.5.201118.5.201118.5.2011-734 Kè
2011/365Telefónica 02 CR, a.s.6.6.201115.6.201114.6.201146 Kè
2011/383Telefónica 02 CR a.s.9.6.201117.6.201115.6.20114 528 Kè
2011/384Telefónica 02 CR, a.s.9.6.201116.6.201116.6.201125 599 Kè
2011/385Telefónica 02 CR a.s.9.6.201117.6.201115.6.20111 Kè
2011/386Telefónica 02 CR a.s.9.6.201117.6.201115.6.2011948 Kè
2011/463Telefónica 02 CR, a.s.8.7.201118.7.201113.7.201146 Kè
2011/469Telefónica 02 CR, a.s.11.7.201115.7.201115.7.201124 152 Kè
2011/472Telefónica 02 CR a.s.11.7.201118.7.201113.7.20111 Kè
2011/473Telefónica 02 CR a.s.11.7.201118.7.201113.7.2011890 Kè
2011/474Telefónica 02 CR a.s.11.7.201118.7.201113.7.20114 227 Kè
2011/535Telefónica 02 CR, a.s.4.8.201116.8.201115.8.201146 Kè
2011/541Telefónica 02 CR a.s.8.8.201118.8.201116.8.20111 Kè
2011/543Telefónica 02 CR a.s.8.8.201118.8.201116.8.2011605 Kè
2011/545Telefónica 02 CR a.s.8.8.201118.8.201116.8.20115 140 Kè
2011/547Telefónica 02 CR, a.s.8.8.201116.8.201116.8.201117 210 Kè
2011/588Telefónica 02 CR, a.s.7.9.201119.9.201119.9.201146 Kè
2011/594Telefónica 02 CR a.s.8.9.201116.9.201114.9.20111 Kè
2011/595Telefónica 02 CR a.s.8.9.201116.9.201114.9.2011653 Kè
2011/596Telefónica 02 CR a.s.8.9.201116.9.201114.9.20113 639 Kè
2011/597Telefónica 02 CR, a.s.8.9.201116.9.201116.9.201119 376 Kè
2011/668Telefónica 02 CR, a.s.10.10.201118.10.201114.10.201139 Kè
2011/670Telefónica 02 CR a.s.10.10.201118.10.201114.10.20111 Kè
2011/671Telefónica 02 CR a.s.10.10.201118.10.201114.10.20113 683 Kè
2011/672Telefónica 02 CR a.s.10.10.201118.10.201114.10.2011596 Kè
2011/675Telefónica 02 CR, a.s.10.10.201114.10.201114.10.201120 674 Kè
2011/746Telefónica 02 CR, a.s.8.11.201116.11.201111.11.201139 Kè
2011/748Telefónica 02 CR a.s.8.11.201118.11.201114.11.20113 695 Kè
2011/754Telefónica 02 CR, a.s.9.11.201116.11.201116.11.201121 261 Kè
2011/755Telefónica 02 CR a.s.9.11.201118.11.201114.11.20111 Kè
2011/756Telefónica 02 CR a.s.9.11.201118.11.201114.11.2011631 Kè
2011/841Telefónica 02 CR, a.s.8.12.201119.12.201113.12.201141 Kè
2011/849Telefónica 02 CR a.s.9.12.201116.12.201113.12.20111 Kè
2011/850Telefónica 02 CR a.s.9.12.201116.12.201113.12.2011605 Kè
2011/852Telefónica 02 CR a.s.9.12.201116.12.201113.12.20113 215 Kè
2011/853Telefónica 02 CR, a.s.9.12.201116.12.201116.12.201121 997 Kè
2012/15Telefónica 02 CR a.s.9.1.201218.1.201213.1.20121 Kè
2012/16Telefónica 02 CR a.s.9.1.201218.1.201213.1.2012629 Kè
2012/17Telefónica 02 CR a.s.9.1.201218.1.201213.1.20123 578 Kè
2012/27Telefónica 02 CR, a.s.10.1.201220.1.201218.1.201234 Kè
2012/44Telefónica 02 CR, a.s.9.1.201216.1.201216.1.201219 065 Kè
2012/92Telefónica 02 CR, a.s.7.2.201218.2.201214.2.201234 Kè
2012/101Telefónica 02 CR a.s.8.2.201218.2.201213.2.20121 Kè
2012/102Telefónica 02 CR a.s.8.2.201218.2.201213.2.2012602 Kè
2012/103Telefónica 02 CR a.s.8.2.201218.2.201213.2.20123 314 Kè
2012/106Telefónica 02 CR, a.s.9.2.201216.2.201216.2.201225 278 Kè
2012/147Telefónica 02 CR, a.s.7.3.201216.3.201213.3.201234 Kè
2012/149Telefónica 02 CR a.s.8.3.201218.3.201212.3.20121 Kè
2012/150Telefónica 02 CR a.s.8.3.201218.3.201212.3.2012633 Kè
2012/151Telefónica 02 CR a.s.8.3.201218.3.201212.3.20123 728 Kè
2012/163Telefónica 02 CR, a.s.9.3.201216.3.201216.3.201222 789 Kè
2012/205Telefónica 02 CR, a.s.5.4.201217.4.201213.4.201234 Kè
2012/216Telefónica 02 CR a.s.10.4.201218.4.201216.4.201264 Kè
2012/217Telefónica 02 CR a.s.10.4.201218.4.201216.4.20124 166 Kè
2012/229Telefónica 02 CR, a.s.12.4.201216.4.201216.4.201223 787 Kè
2012/287Telefónica 02 CR, a.s.9.5.201217.5.201214.5.201234 Kè
2012/288Telefónica 02 CR a.s.9.5.201218.5.201211.5.20124 572 Kè
2012/295Telefónica 02 CR, a.s.10.5.201216.5.201216.5.201223 365 Kè
2012/366Telefónica 02 CR a.s.7.6.201218.6.201212.6.20124 506 Kè
2012/368Telefónica 02 CR, a.s.7.6.201220.6.201214.6.201239 Kè
2012/375Telefónica 02 CR, a.s.11.6.201215.6.201215.6.201223 709 Kè
2012/444Telefónica 02 CR, a.s.11.7.201216.7.201216.7.201223 513 Kè
2012/445Telefónica 02 CR, a.s.9.7.201217.7.201212.7.201234 Kè
2012/451Telefónica 02 CR a.s.9.7.201218.7.201212.7.20126 308 Kè
2012/504Telefónica 02 CR, a.s.7.8.201218.8.201210.8.201234 Kè
2012/505Telefónica 02 CR a.s.7.8.201218.8.201210.8.20125 172 Kè
2012/516Telefónica 02 CR, a.s.9.8.201216.8.201216.8.201219 922 Kè
2012/578Telefónica 02 CR, a.s.10.9.20124.10.20121.10.201233 Kè
2012/580Telefónica 02 CR a.s.10.9.201218.9.201213.9.20125 908 Kè
2012/584Telefónica 02 CR, a.s.11.9.201214.9.201214.9.201222 841 Kè
2012/646Telefónica 02 CR, a.s.9.10.201216.10.201216.10.201222 122 Kè
2012/647Telefónica 02 CR a.s.9.10.201218.10.201212.10.20125 307 Kè
2012/655Telefónica 02 CR, a.s.9.10.20122.11.201224.10.201232 Kè
2012/726Telefónica 02 CR, a.s.6.11.20122.12.201214.11.201232 Kè
2012/733Telefónica 02 CR a.s.8.11.201218.11.201213.11.20125 150 Kè
2012/745Telefónica 02 CR, a.s.12.11.201216.11.201216.11.201225 234 Kè
2012/807Telefónica 02 CR a.s.10.12.201218.12.201212.12.20124 705 Kè
2012/821Telefónica 02 CR, a.s.11.12.201214.12.201214.12.201225 398 Kè
2012/825Telefónica 02 CR, a.s.13.12.20125.1.201314.12.201232 Kè
2012/867Telefónica 02 CR a.s.31.12.201218.1.201314.1.20133 382 Kè
2012/879Telefónica 02 CR, a.s.31.12.201216.1.201316.1.201318 933 Kè
2012/884Telefónica 02 CR, a.s.31.12.20126.2.201324.1.201332 Kè
2013/72Telefónica 02 CR, a.s.7.2.20137.3.201315.2.201333 Kè
2013/73Telefónica 02 CR a.s.8.2.201318.2.201318.2.20135 001 Kè
2013/79Telefónica 02 CR, a.s.11.2.201315.2.201315.2.201324 845 Kè
2013/144Telefónica 02 CR a.s.7.3.201318.3.201312.3.20135 253 Kè
2013/162Telefónica 02 CR, a.s.11.3.201315.3.201315.3.201321 606 Kè
2013/163Telefónica 02 CR, a.s.12.3.20133.4.201328.3.201333 Kè
2013/201Telefónica 02 CR, a.s.3.4.201328.3.20138.4.2013666 Kè
2013/220Telefónica 02 CR a.s.8.4.201318.4.201311.4.20135 206 Kè
2013/235Telefónica 02 CR, a.s.9.4.20134.5.201325.4.201331 Kè
2013/240Telefónica 02 CR, a.s.11.4.201316.4.201316.4.201319 713 Kè
2013/312Telefónica 02 CR a.s.7.5.201317.5.201313.5.20135 279 Kè
2013/320Telefónica 02 CR, a.s.10.5.201316.5.201316.5.201319 377 Kè
2013/333Telefónica 02 CR, a.s.13.5.20137.6.201329.5.201333 Kè
2013/387Telefónica 02 CR a.s.6.6.201318.6.201312.6.20135 010 Kè
2013/401Telefónica 02 CR, a.s.10.6.201314.6.201314.6.201318 197 Kè
2013/413Telefónica 02 CR, a.s.11.6.20135.7.20131.7.201333 Kè
2013/502Telefónica 02 CR, a.s.9.7.201316.7.201316.7.201317 888 Kè
2013/509Telefónica 02 CR, a.s.9.7.20132.8.201329.7.201333 Kè
2013/510Telefónica 02 CR a.s.10.7.201318.7.201316.7.20139 003 Kè
2013/577Telefónica 02 CR a.s.8.8.201316.8.201313.8.20134 166 Kè
2013/578Telefónica 02 CR, a.s.8.8.201316.8.201316.8.201318 904 Kè
2013/581Telefónica 02 CR, a.s.8.8.20134.9.201328.8.201333 Kè
2013/655Telefónica 02 CR a.s.9.9.201318.9.201311.9.20134 459 Kè
2013/658Telefónica 02 CR, a.s.6.9.201316.9.201313.9.201317 912 Kè
2013/671Telefónica 02 CR, a.s.6.9.20134.10.201325.9.201333 Kè
2013/737Telefónica 02 CR a.s.8.10.201312.10.201311.10.20134 489 Kè
2013/738Telefónica 02 CR, a.s.8.10.20132.11.201323.10.201327 Kè
2013/747Telefónica 02 CR, a.s.10.10.201316.10.201315.10.201318 849 Kè
2013/813Telefónica 02 CR, a.s.5.11.201315.11.201314.11.201319 513 Kè
2013/819Telefónica 02 CR, a.s.7.11.20134.12.201322.11.201327 Kè
2013/822Telefónica 02 CR a.s.8.11.201318.11.201312.11.20134 137 Kè
2013/876Telefónica 02 CR, a.s.29.11.201313.12.20133.12.20136 290 Kè
2013/918Telefónica 02 CR a.s.10.12.201318.12.201311.12.20133 965 Kè
2013/928Telefónica 02 CR, a.s.9.12.20132.1.201416.12.201326 Kè
2013/933Telefónica 02 CR, a.s.10.12.201316.12.201313.12.201318 101 Kè
2013/994Telefónica 02 CR, a.s.31.12.201316.1.201415.1.201413 580 Kè
2013/998Telefónica 02 CR a.s.31.12.201317.1.201413.1.20144 165 Kè
2013/1011Telefónica 02 CR, a.s.31.12.20135.2.201427.1.201427 Kè
2014/77Telefónica 02 CR a.s.10.2.201418.2.201417.2.20144 159 Kè
2014/81Telefónica 02 CR, a.s.10.2.20146.3.201421.2.201427 Kè
2014/87Telefónica 02 CR, a.s.11.2.201414.2.201413.2.201421 913 Kè
2014/140Telefónica 02 CR a.s.7.3.201418.3.201412.3.20144 036 Kè
2014/142Telefónica 02 CR, a.s.7.3.20143.4.201420.3.201468 Kè
2014/150Telefónica 02 CR, a.s.10.3.201414.3.201413.3.201417 382 Kè
2014/214Telefónica 02 CR, a.s.7.4.20141.5.201424.4.201427 Kè
2014/215Telefónica 02 CR a.s.8.4.201418.4.201414.4.20144 383 Kè
2014/224Telefónica 02 CR, a.s.9.4.201416.4.201415.4.201417 426 Kè
2014/287Telefónica 02 CR a.s.6.5.201416.5.201413.5.20144 943 Kè
2014/297Telefónica 02 CR, a.s.9.5.201416.5.201415.5.201417 790 Kè
2014/315Telefónica 02 CR, a.s.14.5.20148.6.201428.5.201426 Kè
2014/382Telefónica 02 CR a.s.9.6.201418.6.201411.6.20144 765 Kè
2014/386Telefónica 02 CR, a.s.9.6.201416.6.201413.6.201415 485 Kè
2014/397Telefónica 02 CR, a.s.11.6.20149.7.20141.7.201427 Kè
2014/458Telefónica 02 CR a.s.8.7.201415.7.201410.7.20145 867 Kè
2014/473Telefónica 02 CR, a.s.9.7.201416.7.201415.7.201417 759 Kè
2014/476Telefónica 02 CR, a.s.10.7.20146.8.201424.7.201427 Kè
2014/545Telefónica 02 CR a.s.7.8.201418.8.201412.8.20144 891 Kè
2014/546Telefónica 02 CR, a.s.8.8.201415.8.201414.8.201416 515 Kè
2014/559Telefónica 02 CR, a.s.12.8.20146.9.201426.8.201427 Kè
2014/622Telefónica 02 CR a.s.9.9.201418.9.201412.9.20144 331 Kè
2014/631O2 Czech Republic a.s.9.9.201416.9.201418.9.201415 387 Kè
2014/638O2 Czech Republic a.s.10.9.20148.10.201424.9.201427 Kè
2014/687O2 Czech Republic a.s.6.10.201417.10.201410.10.20145 171 Kè
2014/704O2 Czech Republic a.s.9.10.20145.11.201423.10.201419 Kè
2014/714O2 Czech Republic a.s.10.10.201416.10.201415.10.201418 750 Kè
2014/795O2 Czech Republic a.s.7.11.201418.11.201412.11.20145 146 Kè
2014/805O2 Czech Republic a.s.10.11.201414.11.201413.11.201419 612 Kè
2014/814O2 Czech Republic a.s.12.11.20147.12.201427.11.201419 Kè
2014/888O2 Czech Republic a.s.9.12.201418.12.201412.12.20144 530 Kè
2014/897O2 Czech Republic a.s.10.12.201416.12.201415.12.201416 892 Kè
2014/899O2 Czech Republic a.s.10.12.20144.1.201517.12.201417 Kè
2014/955O2 Czech Republic a.s.31.12.201413.1.20159.1.20154 028 Kè
2014/972O2 Czech Republic a.s.31.12.201416.1.201515.1.201515 213 Kè
2014/977O2 Czech Republic a.s.31.12.201411.2.201522.1.201519 Kè
2015/71O2 Czech Republic a.s.5.2.201513.2.201511.2.20153 478 Kè
2015/88O2 Czech Republic a.s.10.2.201516.2.201513.2.201518 174 Kè
2015/107O2 Czech Republic a.s.13.2.201512.3.201524.2.201518 Kè
2015/170O2 Czech Republic a.s.5.3.201513.3.201512.3.20153 663 Kè
2015/177O2 Czech Republic a.s.9.3.201516.3.201513.3.201514 876 Kè
2015/191O2 Czech Republic a.s.11.3.20158.4.201526.3.201519 Kè
2015/251O2 Czech Republic a.s.3.4.201511.4.201513.4.20153 678 Kè
2015/262O2 Czech Republic a.s.9.4.201516.4.201515.4.201518 958 Kè
2015/289O2 Czech Republic a.s.15.4.20158.5.201528.4.201518 Kè
2015/336O2 Czech Republic a.s.4.5.201513.5.201512.5.20154 033 Kè
2015/375O2 Czech Republic a.s.15.5.201515.5.201514.5.201518 590 Kè
2015/385O2 Czech Republic a.s.18.5.201512.6.20158.6.201518 Kè
2015/388O2 Czech Republic a.s.18.5.201512.6.20158.6.201510 520 Kè
2015/414O2 Czech Republic a.s.2.6.201513.6.20159.6.20153 807 Kè
2015/460O2 Czech Republic a.s.10.6.201516.6.201515.6.201516 446 Kè
2015/479O2 Czech Republic a.s.16.6.20159.7.201523.6.201518 Kè
2015/529O2 Czech Republic a.s.7.7.201517.7.201510.7.20154 420 Kè
2015/546O2 Czech Republic a.s.9.7.201516.7.201515.7.201517 669 Kè
2015/573O2 Czech Republic a.s.17.7.201512.8.20154.8.201517 Kè
2015/611O2 Czech Republic a.s.5.8.201513.8.201512.8.20153 894 Kè
2015/629O2 Czech Republic a.s.10.8.201514.8.201513.8.201517 114 Kè
2015/639O2 Czech Republic a.s.13.8.20159.9.20153.9.201518 Kè
2015/677O2 Czech Republic a.s.4.9.201512.9.201510.9.20154 748 Kè
2015/699O2 Czech Republic a.s.10.9.201516.9.201515.9.201516 145 Kè
2015/714O2 Czech Republic a.s.18.9.201510.10.20151.10.201518 Kè
2015/751O2 Czech Republic a.s.5.10.201519.10.20159.10.20153 949 Kè
2015/784O2 Czech Republic a.s.9.10.201516.10.201516.10.201517 865 Kè
2015/798O2 Czech Republic a.s.13.10.20157.11.201527.10.201518 Kè
2015/873O2 Czech Republic a.s.6.11.201519.11.201512.11.20153 803 Kè
2015/887O2 Czech Republic a.s.10.11.201516.11.201513.11.201515 957 Kè
2015/900O2 Czech Republic a.s.13.11.201510.12.20159.12.201518 Kè
2015/948O2 Czech Republic a.s.7.12.201516.12.201515.12.201516 763 Kè
2015/957O2 Czech Republic a.s.7.12.201518.12.201510.12.20154 701 Kè
2015/980O2 Czech Republic a.s.11.12.20158.1.201616.12.201518 Kè
2015/1020O2 Czech Republic a.s.31.12.201512.1.20168.1.20163 942 Kè
2015/1031O2 Czech Republic a.s.31.12.201515.1.201614.1.201614 726 Kè
Celkem 1 910 874 Kè

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu