Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Další informace zejména o transparentních informacích

Rozšiřování transparentních informací by se mělo týkat především Městem ovládaných organizací. Těžko však očekávat, že si transparentní účet zavede MŠ Duha, když se paní ředitelka místo přemýšlení, jak je zavést utápí v představách hrozících pokut. I proto je výběr organizace v levém rohu zatím nefunkční.

Navrhovaná Open Source verze mapového serveru UMNMůžeme se dále inspirovat například u Nového Města na Moravě a doufat ve zveřejnění:

Mapové aplikace

Mnoho dat je možné nejlépe zveřejnit zakreslením do mapy. Například rozvodné sítě elektřiny či telefonů nebo veřejného osvětlení, vody, kanalizace, tepla a mnoho dalších. Mapový server může zobrazit územní plán či rozsah záplavových území. Menší aplikace může zakreslit plán odklízení sněhu a mnohé jiné. V ČR je asi nejrozšířenější mapový server Marusha. Je to výkonný a moderní mapový server, poněkud však nákladnější. Pro potřeby menších obcí by postačil UMN Map Server vyvinutý na univerzitě v Minnesotě a založený na Open Source Software. Je tedy pro obce k dispozici zdarma a jeho možnosti jsou srovnatelné s mnohem dražšími komerčními aplikacemi . 

Pro Soběslav jsem takový mapový server s daty katastru, rozvodných sítí a záplavových území navrhl zdarma. Město nezískalo souhlas ke zveřejnění od všech poskytovatelů sítí, tak o server neprojevilo zájem. Trochu mě to překvapuje, protože na stránkách města je ke stažení  část územního plánu s  výkresem inženýrských sítí ve formátu PDF.  Pro mapy menšího rozsahu je to dostačující metoda, územní plán Soběslavi by si však mapový server zasloužil pro širší možné volby vrstev a  asi možnost přesnějšího zakreslení při větším zvětšení. To by ovšem vyžadovalo použít přímo základní mapová data, nikoliv ztrátovou konverzi do PDF. 

Na svých stránkách také  Město provozuje mapový server s převážně turistickými informacemi včetně cyklotras. Škoda, že na mapě nenajdeme informace o zveřejnitelných sítích, o záplavových oblastech, či informace z územního plánu. Takové informace by UMN Map Server snadno zvládl. Nevidím důvod proč používat placené služby, když jsou k dispozici služby zdarma a ještě je příliš nenaplnit daty.  (Popis původně navrhované Open Source iDTMM.)

Dobrá praxe

Na stránce spravnaradnice.cz je propagována ještě lepší aplikace mapových dat. Jde o systém pro internetové připomínkování územního plánu PUPík používaný v Jihlavě.  Pro návštěvníky jsou připraveny všechny potřebné informace o územním plánu a postup připomínkování. Zájemce si může pomocí jednoduchého ovládání návrh územního plánu projít a potom odeslat připomínku. Zpět obdrží e-mail o doručení, následně je informován o dalším zpracování připomínky. (Zdá se, že ani zde neměli problém se zveřejnění technických informací typu rozvod energií či vody.)
Informace jiných provozovatelů


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu