Rozpočty

Účty

Smlouvy

Faktury

Hláska

Mapové
a další
informace


Co se
povedlo
nadpis

Mapové aplikace

Mnoho dat je možné nejlépe zveřejnit zakreslením do mapy. Například rozvodné sítě elektřiny či telefonů nebo veřejného osvětlení, vody, kanalizace, tepla a mnoho dalších. Mapový server může zobrazit územní plán či rozsah záplavových území. Menší aplikace může zakreslit třeba rozmístění kontejnerů na separovaný odpad nebo plán odklízení sněhu. V ČR je asi nejrozšířenější mapový server Marushka. Je to výkonný a moderní mapový server, poněkud však nákladnější. Pro potřeby menších obcí by postačil UMN Map Server vyvinutý na univerzitě v Minnesotě a založený na Open Source Software. Je tedy pro obce k dispozici zdarma a jeho možnosti jsou srovnatelné s mnohem dražšími komerčními aplikacemi. Jiná a pohodlná možnost je využít Google mapy, jako jsme to zde udělali v případě mapy kontejnerů na separovaný odpad. 


 



Navrhovaná Open Source verze mapového serveru UMN

DTMMS

Pro Soběslav jsme zkušebně a zdarma vytvořili na techologii UNM MAP SERVERu mapový server s daty katastru, rozvodných sítí a záplavových území. Město nezískalo souhlas ke zveřejnění od všech poskytovatelů sítí, tak o server neprojevilo zájem. Trochu nás to překvapilo, protože na stránkách města je ke stažení  část územního plánu s  výkresem inženýrských sítí ve formátu PDF.  Pro mapy menšího rozsahu je to dostačující metoda, územní plán Soběslavi by si však mapový server zasloužil pro širší možné volby vrstev a  asi možnost přesnějšího zakreslení při větším zvětšení. 

Na svých stránkách také Město provozuje mapový server s převážně turistickými informacemi včetně cyklotras. Škoda, že na mapě nenajdeme informace o zveřejnitelných sítích, o záplavových oblastech, či informace z územního plánu. Takové informace by UMN Map Server snadno zvládl. Nevidím důvod proč používat placené služby, když jsou k dispozici služby zdarma a ještě je příliš nenaplnit daty.  (Popis původně navrhované Open Source iDTMM.)

Dobrá praxe

Na stránce spravnaradnice.cz je propagována ještě lepší aplikace mapových dat. Jde o systém pro internetové připomínkování územního plánu PUPík používaný v Jihlavě.  Pro návštěvníky jsou připraveny všechny potřebné informace o územním plánu a postup připomínkování. Zájemce si může pomocí jednoduchého ovládání návrh územního plánu projít a potom odeslat připomínku. Zpět obdrží e-mail o doručení, následně je informován o dalším zpracování připomínky. (Zdá se, že ani zde neměli problém se zveřejnění technických informací typu rozvod energií či vody.)




Rozšiřování transparentních informací by se mělo týkat především Městem ovládaných organizací. Těžko však očekávat, že si transparentní účet zavede například MŠ Duha, když ho nezavedlo město. I proto je výběr organizace v levém rohu zatím nefunkční.

Podstatným způsobem ovlivňuje transparentní chování radnice způsob zadávání veřejných zakázek. Jen na okraj této problematiky odkazujeme na MANUÁL TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, který vydal Nadační fond Proti korupci. Zaujal nás zde zavedený pojem "jánabráchizmus".

Můžeme se dále inspirovat například u Nového Města na Moravě a doufat ve zveřejnění:




Informace jiných provozovatelů


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu